Bygdeträsk

Föreningar

 

 

I Bygdeträsk finns ett aktivt föreningsliv som bidrar till att stärka banden och öka trivseln för människorna i byn.

Bygdeträsk byaförening 

Startade i samband med övertagandet av Allégården 1993.  Föreningen jobbar med mera allmänna frågor kring boendet, trivseln och utvecklingen i byn. Dessutom ansvarar föreningen för driften av Allégården – Byns samlingspunkt med lokaler för innebandy, gympa, bordtennis, biljard, styrketräning, bastu, vävning, träslöjd, möten och kurser.

I anslutning till byggnaden finns även en fotbollsplan. I Allégården bedrivs även uthyrningsverksamhet (30 bäddar) till förmånliga priser med inriktning mot läger/träffar/utbildning/ fester för t.ex. fritidsgårdar, skolor, föreningar, företag, kyrkan, privatpersoner.  Vi har på Allégården också t.ex. berättar- och musikkvällar med café, julgröt och middagar m.m. Föreningen svarar också för driften av Museum Torfrid Olsson.

  

Bygdeträsk idrottsförening

Startades 1973 och arbetar aktivt framför allt för byns barn och ungdomar. Föreningen håller i alla de idrottsaktiviteter enligt ovan som bedrivs i och i anslutning till Allégården samt ansvarar i övrigt för bl.a. gåbingo varje fredag under sommaren, fisketävling under våren. Föreningen ansvarar också för stugan på Djäkneviksberget som är ett populärt utflyktsmål både vinter och sommar

dsc01788-stugan-pa-berget.jpg

 

Bygdeträsk kulturförening

Har under åren 1981-1989 forskat kring byn och dess invånare, vilket resulterade i den imponerande boken "Bygdeträsk – från Gustav Wasa till 1989" en historisk beskrivning av Bygdeträsk och Bygdeträskliden och dess fastigheter och innevånare. Föreningen jobbar fortsättningsvis med byns kulturella frågor, framför allt med inriktning mot att söka dokumentera och bevara kulturlandskapet. Bl.a. har ett 50-tal skyltar med ”text över historien” satts upp vid gamla boplatser och andra platser där bebyggelse funnits eller aktiviteter av något slag förekommit (Se Kulturstig). Dessutom har byn, via kulturföreningen, dokumenterats genom flygfotografier samt genom ett stort antal fotoalbum med bilder från slutet av 1800-talet fram till nutid.

bygdetraskboken.jpg

 

Föreningen Bygdeträsk gamla skola

Vårdar den äldsta skolan i byn (byggår 1896). Lokalerna nyttjas i dag av byaföreningen för drift av Museum Torfrid Olsson.


Föreningen Europas längsta björkallé

Föreningen Europas längsta björkallé bildades 1990 för att tillsammans med Länsantikvarie m.fl. vara drivande i kampen för att rädda allén. Sedan 1990 planteras varje år nya björkar som ersättning för döda eller skadade. I dag känner föreningen att även Vägverket ser det som relativt självklart att denna allé som sträcker sig genom vacker kulturbygd ska bevaras för framtiden. Under åren 2008-2010 genomfördes ett projekt i Vägverkets regi för att restaurera björkallén och även bl.a. den allé som går genom byn Innansjön på andra sidan Göksjön.

Europas längsta björkallé har ett flertal gånger uppmärksammats i TV, radio och andra media. Se även boken ”Svenska landsvägsalléer” av Bengtsson, Bucht, Degerman, Pålstam.

 

Allén planterades under åren 1934-35 och är, tillsammans med övrig kulturmiljö runt Göksjön, av Riksantikvarieämbetet klassad som Riksintresse. Björkallén består av ca 1000 björkar och sträcker sig 10 km mellan väg 364 vid Avaborg och genom byarna Kvarnbyn och Bygdeträsk. Planteringen påbörjades sommaren 1934 av Jordbrukarnas ungdomsförening i Kvarnbyn. Ungdomarna hämtade plantor från Storön i Göksjön. 1935 började även ungdomar från Bygdeträsk att plantera från Kvarnbyn och fram till Burträskvägen.

dsc01824-bjorkplantering.jpg 

 

 

 

Förutom ovanstående föreningsverksamhet så har också Islandshästföreningen Vallholt en ridbana i byn med ett angränsande stall. Föreningen håller årligen ett antal kurser och tävlingar på denna bana vilket är ett trevligt tillskott till byns aktiviteter. 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)